Wykaz ważniejszych prac wykonanych w latach 2003 - 2011:

Inwestorzy Rok Projekt
Zakład Budownictwa mostowego – Inwestor Zastępczy Sp. z o.o.
ul. Ulianowska 13,
03-338 Warszawa
Grudzień 2010 – 2011 Funkcja Inspektora Nadzoru ds. Zieleni: budowa Autostrady A1 Toruń –Stryków, na odcinku woj. kujawsko – pomorskiego zadanie II odc. 2 sekcja 1
Arcadis Sp. z o.o. ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa Od września 2010 – 2011 Nadzór nad wycinką drzew przy budowie drogi ekspresowej S-2 Konotopa- Puławska – branża zieleń drogowa
Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. ul. Solec 103, 00-382 Warszawa Sierpień 2010 Pielęgnacja drzew nad linią energetyczną
Polimex – Mostostal S.A.
ul. Czackiego 15/17,
00-950 Warszawa
Lipiec – sierpień 2010 Prace ziemne przy budowie obwodnicy Gostynina
Leopold Ziółkowski
ul. Jordanowicka 31b m. 1,
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Lipiec 2010 Wykonanie ogrodu przydomowego
BS Kawęczyn Sp. z o. o.
ul. Chełmżyńska 180,
04-464 Warszawa
Maj 2010 Wycinka drzew
Karmar SA Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa Kwiecień – czerwiec 2010 Odtworzenie zieleni na zapleczu budowy
Hochtief Polska SA ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa Kwiecień 2010 Wycinka drzew przy obiekcie Okęcie Terminal 2
Technodach Anna Zimnoch
ul. Przędzalniana 4 c/1,
15-688 Białystok
Marzec 2010 Dostarczenie i rozłożenie żwiru na dachu budynku mieszkalnego ul. Sarmacka
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych ul. Chełmska 21,
00-724 Warszawa
Styczeń – wrzesień 2010 Pielęgnacja zieleni przy zakładzie Montażu i Dźwięku
Interhandler Sp. z o. o. Oddz. w Warszawie ul. Prosta 2,
05-092 Łomianki
Styczeń 2010 Odśnieżanie dachu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska”
ul. Doroszewskiego 4,
01-318 Warszawa
Grudzień 2009 Cięcia pielęgnacyjne drzew wraz z wywiezieniem urobku
na terenie administracji nr 3
Kalter Sp. z o.o.
ul. Watykańska 13,
15-638 Białystok
Grudzień 2009 Przygotowanie placu budowy – wycinki i utylizacja drzew
JP-AVAX SA Oddz. w Polsce
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Październik 2009 – wrzesień 2010 Roboty przygotowawcze pod trasę S-8 – węzeł Marki: wycinki drzew i krzewów, prace pielęgnacyjne drzew i krzewów, ogrodzenie zieleni
Urząd Miasta Żyrardowa
pl. Jana Pawła nr 1, 96-300 Żyrardów
Październik 2009 Wykonanie trawnika
Technodach Anna Zimnoch
ul. Przędzalniana 4 c/1, 15-688 Białystok
Wrzesień 2009 Dostarczenie i rozłożenie żwiru na dachu budynku mieszkalnego ul. Sarmacka
DTP Terrassement SA Oddz.
w Polsce ul. Puławska 14,
02-512 Warszawa
Maj – wrzesień 2009 Prace pielęgnacyjne zieleni przy budowie
obwodnicy Marynarska-Poleczki
Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „Mosty” SA
ul. Marywilska 38/40 03-228 Warszawa
Wrzesień 2009 Prace ogrodnicze przy wiadukcie im. F. Pancera
Polimex – Mostostal SA
ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa
Wrzesień 2009 – styczeń 2010 Prace ziemne z humusowaniem przy budowie obwodnicy Gostynina
Przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze ul. Żwirki
i Wigry 1, 00-906 Warszawa
Sierpień 2009 Wykonanie prac w strefie ILS – koszenie trawy,
plantowanie terenu
Kwiaciarski Zakład Doświadczalny Inst. Sadownictwa i Kwiaciarstwa Nowy Dwór Sp. z o.o. , Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn Sierpień 2009 Wykonanie systemu nawadniającego roślin
na placu manewrowo – sprzedażowym
FHPU Machpol Andrzej Machulski Murawki 23, 13-206 Płośnica Maj 2009 Wykonanie trawnika na boisku szkolnym w Żyrardowie
Starostwo Powiatowe
w Rawie Mazowieckiej
pl. Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
Maj 2009 Wykonanie nasadzeń drzew
Wilex Sp. z o. o. ul. Sosnowiecka 43, 01-496 Warszawa Maj 2009 Zakładanie trawników, wykonanie nasadzeń roślin pielęgnacja zieleni przy ul. Alternatywy
Rafał Jagiełło ul. Dzieci Warszawy 27 A/166 02-495 Warszawa Kwiecień 2009 Wykonanie ogrodu przydomowego
Kwiaciarski Zakład Doświadczalny I.S. i K. Nowy Dwór sp. z o. o. Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn Kwiecień 2009 Modernizacja sterowania nawodnienia w tunelach foliowych
Winnicki ul. Chopina 117 a 96-503 Sochaczew Marzec – kwiecień 2009 Wykonanie pielęgnacji zieleni przy siedzibie firmy
Kruszer Sp. z o. o. ul. Instalatorów 3B, 02-237 Warszawa Luty – marzec 2009 Wycinka z karczowaniem drzew i zarośli, wykonanie nasadzeń drzew
Bilfinger Berger Polska S.A. ul. Robotnicza 11/13, 02-261 Warszawa Marzec 2009 Wycinka drzew
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” ul. Doroszewskiego 4, 01-318 Warszawa Styczeń 2009 Cięcia pielęgnacyjne (w tym alpinistyczne) koron drzew
z wywozem urobku
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” ul. Żwirki
i Wigury 1 00-906 Warszawa
Styczeń 2009 Stabilizacja gruntu pod estakadą
oraz wykonanie ciągów pieszo-jezdnych
Stabilator Sp. z o.o. ul. Stryjska 24 81-506 Gdynia Grudzień 2008 Wykonanie dachu zielonego na katakumbach oraz rekultywacja terenu na Cmentarzu Północnym w Warszawie
Adrog Sp. j. ul. Dobra 6 m. 14, 00-388 Warszawa Listopad 2008 Prace ogrodnicze przy Arkadach Kubickiego i Stancji Saskich Zamku Królewskiego w Warszawie etap III
Technodach Anna Zimnoch ul. Przędzalniana 4 c/1 Białystok Marzec – sierpień 2008 Dostarczenie i rozłożenie podłoża, wykonanie opasek żwirowych
oraz nasadzeń bylin na dachach budynków mieszkalnych
ul. Malborska w Warszawie
J i P - AVAX S.A. Oddz.
w Polsce
ul. Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa
Marzec 2008 Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na odcinku obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego
DTP Terrassement S.A. Oddz. w Polsce ul. Puławska 14, Warszawa Luty 2007 – wrzesień 2008 Wycinka i karczowanie drzew – 1403 szt, karczowanie sadów i zarośli ok. 0,44ha, zakładanie trawników, wykonanie nasadzeń drzew
i krzewów, umocnienie powierzchni skarp i rowów przy grubości humusu 10 cm, rozebranie mechaniczne nawierzchni ulic z mieszanek mineralno – bitumicznych, z odwozem i utylizacją gruzu, rozebranie krawężników betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, humusowanie z obsianiem skarp i rowów, założenie trawnika z darni, umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi przy budowie obwodnicy Marynarska-Poleczki
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o. o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Październik 2007 Wykonanie nasadzeń krzewów w celu wzmocnienia poboczy drogi krajowej nr 2
Ferrovial Agroman S.A. Oddz. w Polsce ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa Marzec, czerwiec – wrzesień 2007 Wykonanie etapami rekultywacji, równania podłoża
z obsiewem trawą – Alfa 3, Alfa 4
DTP Terrassement S.A. Oddz. w Polsce ul. Puławska 14, Warszawa Grudzień 2007 Wykonanie wykopu mech. w gr. kat. IV
z wywiezieniem gruntu
Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 11 a, Warszawa 2007 Wykonanie zieleni z dostarczeniem podłoża na tarasie budynku mieszkalnego os. Iskra w Warszawie
Konsorcjum Budimex SA Ferrovial Agroman S.A. Studio Lamela Sl, Luna B, ul. Żwirki i Wigury 1
w Warszawie
2006-2007 Wykonanie prac ogrodniczych
UNIBUD BEP S.A.
ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
2006 Wykonanie ogrodu bylinowego na dachu budynku mieszkalnego, zieleni na patio i gruncie rodzimym, ciągów pieszych przy ul Siennej w Warszawie
UNIBUD BEP S.A.
ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
2006 Wykonanie zieleni na osiedlu Kasztanowa Aleja etap 2 w Warszawie
Melbud Sp. z o.o.
ul. Instalatorów 5, 09-200 Sierpc
2006 Umocowanie skarp biowłókniną z humusowaniem
Fundacja Szkolna
ul. Obrzeźna 12A, Warszawa
2006 Wykonanie nawierzchni z plastrów drewnianych na placu zabaw
PPL Okęcie 2005-2006 Pielęgnacja zieleni przy PPL Okęcie
Ferrovial Agroman SA odz. w Polsce
Budimex ,Ul. Żwirki i Wigury
2005-2006 Wykonanie przesadzeń drzew, wykonanie nowych nasadzeń przy rozbudowie portu lotniczego Okęcie
Fundacja Szkolna
ul. Obrzeźna 12A, Warszawa
2005 Aranżacja i wykonanie zieleni przy budynku szkolnym
Os. Kasztanowa Aleja II
ul. Jeżewskiego, Warszawa
– dla UNIBUD BEP S.A.
2005 Wykonanie zieleni na terenie osiedla – etap I
Osiedle EKO PARK Mokotów
– dla BRE.Locum Sp z o.o.
2005 Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, pnączy, wykonanie dachów zielonego i żwirowego –etap D1 i D2
Os. Skorosze Warszawa
– dla „Technodach”
2004 Wykonanie zieleni na dachu garażowym oraz ułożenie ciągów pieszych z kostki
„BPIS” s.j.
ul. Wczasowa1, Augustów-Borki
2004 Wykonanie zieleni przy firmie
GCH „Manhattan” w Gdańsku „Iryda Sp. z o.o.” 2004 Wykonanie zieleni na zewnątrz, we wnętrzach i na dachu budynku, montaż instalacji nawadniającej; pielęgnacja zieleni
Pensjonat Szkoleniowo-Wypoczynkowy
w Wojciechu k/ Augustowa
2003 Wykonanie zieleni – m.in. nasadzenia drzew i krzewów, zakładanie trawników, rabat, pielęgnacja, montaż instalacji nawadniającej
Budynek mieszkalny - Warszawa
ul. Niemcewicza 26
2003 Wykonanie ogrodu na dachu budynku -m.in. nasadzenia drzew, trawniki z rolki, chodniki z kostki, instalacja nawadniająca, plac zabaw
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
ul. Chełmska 21, Warszawa
2003 Montaż instalacji nawadniającej oraz założenie ogrodu zimowego, pielęgnacja zieleni przy firmie
  • Jarosław Sieńczewski
  • Ogród Jarosław Sieńczewski
  • K. Wyki 5/58
  • 01-318 Warszawa
  • 604 954 705
  • 509 652 964
  • tel. / fax: (22) 665 30 20